Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Πολλάκις

“Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον” μου λες συχνά. Δεν έχω ακόμη τολμήσει να ξεστομίσω: “Δεν είναι ενδιαφέρον! . . .”