Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Από Παλιό Ένα [Μου] Επισκεπτήριο

Αλλόηχος
Αλλανταλλιστής
Ειδικός επί
Της Χημείας
Των συναισθημάτων
Και της
Φυσικής
Της έλξης
Των σωμάτων

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

Κυριακή 9 Ιουλίου 2017