Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

Σε Τελευταία Ανάλυση

Όλα όσα
            Έχω 
                 Να σου πω
                                 Υπάρχουν ήδη
                                                      Ανεβασμένα

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Ζωή

Περισσότερο
Λυπημένος
Παρά
Απογοητευμένος

Μετά το συμβάν
Αντιστρόφως

Θα επανέλθω