Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Εκτός Ίσως

Ιστορίες παλιές
Που πια
Δεν ενδιαφέρουν
Κανέναν
Εκτός ίσως
Από εμένα
Για να ο
Εαυτός μου
Βασανίζεται