Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

09:22

Το τηλεφώνημά Σου
Τα λόγια Σου
Κι αν 
Μου έφτιαξες τη μέρα
Δεν θα πέσω
Στο λάκκο
Με τις ελπίδες