Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Έσσεται Ήμαρ;

Πολλά
            Μη υποσχόμενη
                                         Σιγή 
                                                 ιγή
                                                      γή 
                                                          ή