Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Αύγουστος Μήνας Επετείων

Τριάντα επτά έτη
Από έναρξη θητείας
Τριάντα έξι έτη
Από τότε
Τριάντα τέσσερα έτη
Στην ίδια εργασία

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017