Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Σε Σχέση μ' Εμένα

Έχεις το χάρισμα
Σε μια στιγμή
Για καλό ή για κακό
Με μια σου κίνηση
Όλα
Να τα τινάζεις
Στον αέρα

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Μονίμως

Όταν απουσιάζεις
Προσποιούμαι
Ότι είσαι παρούσα
Όταν είσαι παρούσα
Αντιστρόφως

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012