Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Εμμένω

Απίστευτα ελκυστική, στα μαύρα· ήρθες. Σαν να το ψυχανεμίστηκες. Εγώ σφιγμένος, σχεδόν αρνητικός. Ηττήθηκα. Τελειώσαμε.

Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Τι Σημαίνει

Τι σημαίνει να μη σημαίνεις τίποτα για κάποιον, άντε, για Κάποια!, που για εσένα σημαίνει πολλά;
Κάτι!