Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Ένα, Στη ΣΤ , Παλιό

Σαν να στο δρόμο συναντηθήκαμε και:
Καλημέρα
Πέμψαμε στον ένα ο άλλος χαρωπά
Α!
και φιληθήκαμε!

- - 

Εάν μη έλπηται, ανέλπιστον ουκ εξευρήσει, ανεξερεύνητον εόν και άπορον.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

[SMS: 16/10/2007 6:57 πμ]