Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Εν Αναμονή

Δεν έχω
Ακόμα
Αποφασίσει
Αν με το
Τελευταίο
Της μέρας 
Φως 
Ή με τα
Φώτα
Της Πόλης
Επιθυμώ
Μαζί σου
Στην Αθήνα
Να βαδίσω

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Τόσα Που

Τόσα βιβλία
Μάζεψα
Που
Αν θέλω
Να προλάβω
Τίποτα άλλο
Δεν θα πρέπει
Να κάνω
Από το
Να διαβάζω
Να τρώω
Και να 
Κοιμάμαι