Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Όμως [Τρίτο]

Ο καθένας δικαιούται
Να πιστεύει
Πώς ποτέ δεν είπε
Την ίδια ιστορία
Στον ίδιο άνθρωπο
Δύο φορές