Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Όμως [Τρίτο]

Ο καθένας δικαιούται
Να πιστεύει
Πώς ποτέ δεν είπε
Την ίδια ιστορία
Στον ίδιο άνθρωπο
Δύο φορές