Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστροφή


Σκεφτόταν διαρκώς ότι, όταν επιστρέψει, θα την συναντήσει. Έφτιαξε ένα σενάριο. Έμοιαζε απίθανο αλλά ήταν ότι επιθυμούσε. Το σκεφτότανε συνεχώς. Με ένταση. Συνειδητά προσπαθούσε να το κάνει να συμβεί. Σε λίγες μέρες θα μάθαινε. . .