Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Στο Λέω

Παραμερισμένα
                           Αισθήματα
                                            Ολισθαίνουν
                                                                 Στην αντιπάθεια

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Γλίχομαι = Σφοδρώς ΕπιθυμώΚι αν γλίχομαι, τι
ι
ι αν γλίχομαι, τι
τι
 αν γλίχομαι, τι
 τι
αν γλίχομαι, τι
, τι
ν γλίχομαι, τι
ι, τι
 γλίχομαι, τι
αι, τι
γλίχομαι, τι
μαι, τι
λίχομαι, τι
ομαι, τι
ίχομαι, τι
χομαι, τι
χομαι, τι
ίχομαι, τι
ομαι, τι
λίχομαι, τι
μαι, τι
γλίχομαι, τι
αι, τι
 γλίχομαι, τι
ι, τι
ν γλίχομαι, τι
, τι
αν γλίχομαι, τι
 τι
 αν γλίχομαι, τι
τι
ι αν γλίχομαι, τι
ι
Κι αν γλίχομαι, τι

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Χ

Πόσο λυπάμαι
  όσο λυπάμαι
     σο λυπάμαι
       ο  λυπάμαι
λυπάμαι
υπάμαι
πάμαι
άμαι
μαι
αι
ι

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014