Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Τάξη

Υπάρχει
Τόση αταξία
Γύρω μου


Που αισθάνομαι
Επιτακτική
Την ανάγκη


Να βάλλω
Σε αυστηρή
Τάξη
Τον μικρόκοσμό μου

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012