Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Κατά Περίπτωση

Ευτυχώς ή
Δυστυχώς
Που ο απέναντι
Δεν πράττει
Πάντοτε
Αυτό
Για το οποίο
Τον έχουμε
Ικανό