Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Όσο Συλλογίζομαι

Όσο συλλογίζομαι
Πόσο εύκολο
Θα σου ήταν
Να μου χαρίσεις
Την ευτυχία
Το βρίσκω
Τρομακτικό!Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012

Υπενθύμιση

Να μην ξεχάσω
Να θυμάμαι
Τα πολλά μικρά
Στον τρόπο και τη
Συμπεριφορά της
Που γνέφουν
“Δεν” και “Όχι”