Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Το Άρωμά Της

Το ζήτησε. Την αγκάλιασε. Το άρωμά της πότισε το πουκάμισό του. Μια εισπνοή γέμιζε την ύπαρξή του.