Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Μέτρησα

Μέτρησα το ποσοστό μου στην καθημερινή μας συναναστροφή. 90 % και βάλε. Απογοήτευση. Σώσε την!