Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Διαβάσματα [170] – J.-K Huysmans

    Οι γιατροί μιλούσαν για ψυχαγωγία, για διασκεδάσεις· και με ποιον, και με τι, ήθελαν άραγε να ευθυμήσει, να χαρεί;
 
   Μήπως ο ίδιος δεν είχε αυτοεξοριστεί από την κοινωνία; Μήπως γνώριζε άλλον άνθρωπο ικανό να διάγει έναν βίο όπως τον δικό του, έναν βίο εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον στοχασμό και την ονειροπόληση; Μήπως γνώριζε άλλον άνθρωπο ικανό να αποτιμήσει την αβρότητα μιας φράσης, τη λεπτότητα ενός ζωγραφικού πίνακα, την πεμπτουσία μιας ιδέας, έναν άνθρωπο του οποίου η ψυχή ήταν περίτεχνα σμιλεμένη ώστε να κατανοεί τον Μαλαρμέ και να λατρεύει τον Βερλαίν;
 
J.-K. Huysmans, «Ανάστροφα», Στερέωμα, 2019, ISBN: 978-960-8061-73-6, Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη, Επίμετρο: Νίκος Μπακουνάκης, 16,  Σελίδα: 306.

Σάββατο 11 Μαΐου 2024