Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Οφειλόμενη Εξήγηση

Επειδή
Προκάλεσες
Περισσότερο
Από ότι
Στην πράξη
Αποδείχτηκε
Ότι είσαι
Πρόθυμη
Να υποστηρίξεις
Δεν απαντώ

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013