Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Πώς Αλλιώς;

Από τη
Από τη Σκέψη
Από τη σκέψη Τρυπώνεις
Από τη σκέψη τρυπώνεις Στην καρδιά
Από τη σκέψη τρυπώνεις στην καρδιά
Από τη σκέψη τρυπώνεις Στην καρδιά
Από τη σκέψη Τρυπώνεις
Από τη Σκέψη
Από τη 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Κατά Τον Αείποτε

Σε εξέλιξη
Μεγάλο πείραμα,
Χρηματοδοτούμενο
Από τις Ελβετικές
Ωρολογοποιίες,
Για τον προσδιορισμό
Της χρονικής διάρκειας
Της στιγμής.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Κυριακή 8 Μαρτίου 2015