Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

Μέρες Που Είναι

Εμένα
Αυτό το
"Εάν μη έλπηται, 
ανέλπιστον 
ουκ εξευρήσει, 
ανεξερεύνητον εόν 
και άπορον"
Του Ηράκλειτου
Θα με φάει!

Φιλώ Σας!