Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Εγώ Δίχως Εσύ

Εγώ ο κακός
Αυτός που αδίκησε
Που ζήτησε τα ρέστα
Εσύ η καλή
Η ευαίσθητη
Η καλλιτέχνης
Ούτε η πρώτη
Ούτε η τελευταία
Φορά
Που τραυματίζεται
Η τάξη του κόσμου

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Αγνώστου

Εις τινά υπό ληστού αναιρεθέντα και υπ’ αυτού πάλιν
θαπτόμενον

Ζωήν συλήσας , δωρή τάφον· αλλά με κρύπτεις,
Ου θάπτεις. τοίου καυτός όναιο τάφου.