Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Προκειμένου Περί Πλήθους

Με παρηγορεί
Η σκέψη
Ότι κάποιος
Κάπου
Ενδεχομένως
Γνωρίζει
Την ακριβή
Απάντηση
Σε ερωτήματα
Του τύπου
Πόσοι είναι
Οι κόκκοι
Της άμμου