Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Εσχάτως

Με τις συχνές
Στα ενύπνια μου
Εμφανίσεις σου
Μια λέξη
Ανάβλυσε
Για σένα:
Ξεπαράδεισος