Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Παρεξήγηση και «Παρεξήγηση»

Παρεξήγηση
Που εδράζεται
Σε επιβολή
Μονόπλευρου
Πολλαπλασιαστικού
Παράγοντα
Θα πρέπει
Να θεωρείται
«Παρεξήγηση»

Δεν υπάρχουν σχόλια: