Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Διαβάσματα [10]

She looked grave and straight and honestly at me, and it seemed no other girl had ever looked so far into my heart. At twenty-four the smile of a woman is a glory to the blood and a spark to the spirit, and carries a richer wine than any sold over a bar in any frontier saloon.

Louis L’Amour “The Collected Short Stories – Volume 1 (Frontier Stories)”, Bantam, 2014, ISBN 978-0-553-39226-5.
“End Of The Drive”, Page 110.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου